Pozpátku


Ochotnický divadelní soubor z Říčan u Brna

Silvestr 2017

Reportáž ze Silvestra 2017.

(Zobrazit víc)


Ohlédnutí za rokem 2017

V uplynulém roce má dospělá část divadla za sebou úspěšné výjezdy s představením Dámský krejčí od francouzského autora Georgese Feydeaua. Po třetí repríze doma v Říčanech se herci s touto komedií objevili 5. 2. v Ořechově u Brna, 18. 3. ve Vsetíně na divadelním festivalu, 21. 5. v Lukovanech a 23. 9. v Kostelci u Holešova. Troufám si říct, že všechny tyto výjezdy zvládl náš soubor se ctí a dokonce i s několika alternacemi některých rolí. Důležitá věc se také udála na místě režiséra, které dlouhou dobu zelo prázdnotou. Tohoto důležitého postu se zhostil Aleš Drápal. Vzhledem k tomu, že před tím se hra už několikrát hrála, neměl vůbec jednoduchou pozici. Ale situaci zvládl velmi dobře, což se odrazilo na posledních hraných představeních. Rád bych se ještě vrátil k účasti našich herců na divadelním festivalu ve Vsetíně. Jedná se o každoroční festival Ochotnických spolků a divadel, který se koná ve všech regionech České republiky. Na všechna představení na festivalu dohlíží odborná porota profesionálů ve složení, divadelní režisér, kritik a lidé na slovo znalí. Konfrontace s profesionální porotou byla pro nás zajímavou zkušeností a snad i inspirací do budoucna. Dorotě Ryšánkové udělila porota čestné uznání za ztvárnění role Rózy. V neposlední řadě jsme měli možnost shlédnout několik představení od jiných amatérských divadel, což nám také nabídlo možnost zajímavého srovnání.

(Zobrazit víc)


Dětský dramatický kroužek

Dětský dramatický kroužek při ochotnickém souboru Pozpátku byl založen před dvěma roky. Vedla nás k tomu jednoduchá motivace – zaprvé naše chuť pracovat s dětmi a za druhé, a to především, šikovnost říčanských dětí a jejich chuť hrát si a tvořit. Vše se spojilo ve společnou radost při pravidelném setkávání a ve společnou pýchu nad tím, co všechno spolu dokážeme připravit, nacvičit a předvést. Věnujeme se správné řeči, improvizaci, pantomimě, předvádění nálad a pocitů, ale také podporujeme týmového ducha a spolupráci všech členů-herců. Naší snahou vždy bylo, aby se děti zapojily do tvorby co nejvíc – pomáhají s přípravou kulis, navrhují si kostýmy a samy malují plakáty. A stejně tak se báječně zapojují i rodiče a členové dospěláckého souboru, pro které nic není problém. Pro nás vedoucí je velkým zadostiučiněním nejen vidět rozzářené dětské tváře po úspěšném představení, ale především vidět osobnostní posun jednotlivých dětí – ti, kteří se báli před rokem na jevišti sotva špitnout, teď chtějí velkou mluvenou roli a zvládnou ji, ti bojácnější se osmělují a osamostatňují a i ti největší neposedové se během představení snaží napnout všechny síly a na chvíli se promění v andílky.

(Zobrazit víc)


Nezbedná pohádka

Reportáž o Nezbedné pohádce.

(Zobrazit víc)


Ohlédnutí za rokem 2016

Rok 2016 nám přinesl plno výzev, příjemných změn, ale i velké dřiny.

(Zobrazit víc)


Mikulášské představení

Záznam Mikulášského představení:

(Zobrazit víc)


Setkání u Aničky

Reportáž o hře Setkání u Aničky

(Zobrazit víc)


Ohlédnutí za rokem 2015

Rok 2015 byl pro říčanský divadelní soubor Pozpátku rokem změn i proměn. Změny se týkaly členů souboru, jelikož spolek se stal jakýmsi chameleonem, měnil barvy, přestál krize, odchody a příchody nových členů, přeživších i staronových a jisté je, že divadlo, jakožto živoucí organismus, i přes všechny nástrahy s přehledem zvládl úspěšnou premiéru autorské pohádky, z pera Václava Romana,

(Zobrazit víc)


Vánoční příběh

Záznam hry Vánoční příběh:

(Zobrazit víc)