Dětský dramatický kroužek

Posted by Kristýna a Aleš on November 3, 2017

Dětský dramatický kroužek při ochotnickém souboru Pozpátku byl založen před dvěma roky. Vedla nás k tomu jednoduchá motivace – zaprvé naše chuť pracovat s dětmi a za druhé, a to především, šikovnost říčanských dětí a jejich chuť hrát si a tvořit. Vše se spojilo ve společnou radost při pravidelném setkávání a ve společnou pýchu nad tím, co všechno spolu dokážeme připravit, nacvičit a předvést. Věnujeme se správné řeči, improvizaci, pantomimě, předvádění nálad a pocitů, ale také podporujeme týmového ducha a spolupráci všech členů-herců. Naší snahou vždy bylo, aby se děti zapojily do tvorby co nejvíc – pomáhají s přípravou kulis, navrhují si kostýmy a samy malují plakáty. A stejně tak se báječně zapojují i rodiče a členové dospěláckého souboru, pro které nic není problém. Pro nás vedoucí je velkým zadostiučiněním nejen vidět rozzářené dětské tváře po úspěšném představení, ale především vidět osobnostní posun jednotlivých dětí – ti, kteří se báli před rokem na jevišti sotva špitnout, teď chtějí velkou mluvenou roli a zvládnou ji, ti bojácnější se osmělují a osamostatňují a i ti největší neposedové se během představení snaží napnout všechny síly a na chvíli se promění v andílky.

V loňském školním roce jsme na adventní období připravili Mikulášský a Vánoční příběh. Ve druhém pololetí jsme zkoušeli a pak představili Nezbednou pohádku na motivy pohádek Josefa Lady. Sezona to byla opravdu úspěšná, vždyť jsme hráli vždy pro školy a školky, pro rodiče a pro širokou veřejnost. S pohádkou jsme dokonce dvakrát vyjeli hrát do Brna. Uznejte, že pět repríz jednoho představení je pro amatérský vesnický dětský soubor úspěch.

Naše Malá Scéna, jak si říkáme, už dávno není malá. Letos máme 40 členů ve věku 6-14 let a stálou pomoc v podobě rad a podpory od paní Ludmily Franzové. Hned v září jsme společně odstartovali další rok víkendovým pobytem na statku a věřte, že chuť do dalších představení nám pořád nechybí. Držte nám všem pěsti, aby nám vydržela energie a radost, podpora prima rodičů a pana starosty.

Za celý spolek Pozpátku „král“ Kristýna Hrichová a „královna“ Aleš Drápal.